Hippo Terapi Sitemi

At biniciliğinin uzun süredir bilinen ve kanıtlanmış faydalarından esinlenilerek üç boyutlu Binicilik Hareketleri ile tasarlanan At binme stimülatör cihazı, gerçek bir atın doğal koşma biçimlerini taklit eder.

Uzay terapi sistemi ile birlikte veya bağımsız olarak özel fiziksel, ortopedik engelli çocuklarımızın rehabilitasyonun da sizi yeni bir tedavi yöntemi ile tanıştırıyoruz. Çocukların vestibüler sistemlerini destekleyen, denge ve koordinasyon gelişimin arttıran, kas kuvvetini arttıran hippoterapi cihazı satışlarımız başlamıştır. Özel eğitim kurumunuzdaki çocuklara katkı sağlarken ailelerini çocuklarındaki gelişmeler ile memnun edeceğiniz hippoterapi sistemimize ekonomik olarak sahip olabilirsiniz. Binicilik sırasında ağırlık merkezi ve vücut ağırlığı sürekli hareket eder. Vücut dengede kalmak için doğal olarak çekirdek kasları stimule eder. Kalça kasları atın ritmiyle uyumlu şekilde hareket eder ve günlük aktivitelerde yaygın olarak kullanılmayan kasları uyarır ve güçlendirir.

• Vücut balans ve Koordinasyonunu artırır
• Vücut postürünü geliştirir
• Kan dolaşımını artırır
• Kalp-damar sağlığını iyileştirir
• Çekirdek kasları güçlendirir
• Adrenalin seviyesini yükseltir
• Acemi binicileri, güven içinde biniciliğe hazırlanmasına yardımcı olur ve binicilik becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Hippoterapi Nedir?
Hippoterapi zihinsel veya duysal bozukluğu olan hasta gruplarında fonksiyonel açıdan iyileşme ve gelişme sağlamak amacıyla atın hareketlerinden yararlanan bir tedavi stratejisidir. Atın hareketleri değişken, ritmik, tekrarlayıcı ve çok yönlüdür. At binerken destek yüzeyinin dinamik olması denge, postural kuvvet ve dayanıklılığın geliştirilmesi için idealdir. Atın hareketleri vestibuler, proprioseptif, taktil ve vizuel uyarılar sağlar. Atın hareketleri postural kontrol, duyu sistemleri ve motor planlamada kolaylık sağlayarak koordinasyon, zamanlama, motor yanıtların düzenlenmesi, solunum kontrolü duyu bütünlüğü ve dikkat isteyen becerilerin geliştirilmesine olanak sağlar. 4

HİPPOTERAPİ İle Hangi Bozukluklar Tedavi Edilebilir?
• Kas tonus bozuklukları • Denge bozuklukları
• Koordinasyon bozuklukları
• Duyu motor fonksiyon bozuklukları
• Postüral asimetri
• Zayıf postüral kontrol
• Hareket bozuklukları
• Limbik sistem disfonksiyonundan kaynaklanan dikkat isteyen becerilerdeki bozukluk
             

                       Kurucu ve Eğitimci                   

 

              Abdülkerim Değirmenci
             Fizyoterapist - EFT Terapisti
                Sağlıklı Yaşam Koçu  

Tel: 0 541 541 2639
Mail: degirmenci.ak@gmail.com   

 

Web                : https://www.uzayterapi.com.tr
Facebook         : uzayterapisiturkiye
Youtube           : Abdülkerim Değirmenci Kanal
İnstagram        : https://www.instagram.com/uzayterapi/